طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چسبیده انگشتى به انگلیسی چسبیده انگشتى یعنی چه

چسبیده انگشتى

syndactylism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها