طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چسب دار به انگلیسی چسب دار یعنی چه

چسب دار

gluey

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها