طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چسب مانند به انگلیسی چسب مانند یعنی چه

چسب مانند

pasty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها