طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چست به انگلیسی چست یعنی چه

چست

brisk
nimble
quick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها