معنی و ترجمه کلمه چشمه آب گرم به انگلیسی چشمه آب گرم یعنی چه

چشمه آب گرم

hot spring
laguna
thermae
thermal spring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها