معنی و ترجمه کلمه چشمه جوشان آب گرم و معدنى به انگلیسی چشمه جوشان آب گرم و معدنى یعنی چه

چشمه جوشان آب گرم و معدنى

geyser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها