طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشمه به انگلیسی چشمه یعنی چه

چشمه

font
fountain
mesh
opening
source
spring
springhead
well
wellhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها