معنی و ترجمه کلمه چشم ابتدایى به انگلیسی چشم ابتدایى یعنی چه

چشم ابتدایى

eyespot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها