طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم الکتریکى به انگلیسی چشم الکتریکى یعنی چه

چشم الکتریکى

eletric eye

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها