طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم اندازدار به انگلیسی چشم اندازدار یعنی چه

چشم اندازدار

panoramic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها