معنی و ترجمه کلمه چشم انداز به انگلیسی چشم انداز یعنی چه

چشم انداز

landscape
lookout
outlook
overlook
panorama
perspective
prospect
scene
scenery
view
vista

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها