طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم بد دور به انگلیسی چشم بد دور یعنی چه

چشم بد دور

absit omen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها