طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم بندى به انگلیسی چشم بندى یعنی چه

چشم بندى

juggle
phantasma

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها