طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم درد به انگلیسی چشم درد یعنی چه

چشم درد

eyesore
ophthalmia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها