طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم دوختن به انگلیسی چشم دوختن یعنی چه

چشم دوختن

gaze

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها