معنی و ترجمه کلمه چشم رشد نکرده و ناقص به انگلیسی چشم رشد نکرده و ناقص یعنی چه

چشم رشد نکرده و ناقص

eyespot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها