معنی و ترجمه کلمه چشم سفیدى به انگلیسی چشم سفیدى یعنی چه

چشم سفیدى

impudence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها