معنی و ترجمه کلمه چشم ورقلنبیده به انگلیسی چشم ورقلنبیده یعنی چه

چشم ورقلنبیده

proptosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها