طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم ورقلنبیده به انگلیسی چشم ورقلنبیده یعنی چه

چشم ورقلنبیده

proptosis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها