معنی و ترجمه کلمه چشم پوشى کردن از به انگلیسی چشم پوشى کردن از یعنی چه

چشم پوشى کردن از

condone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها