طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم پوشى کردن از به انگلیسی چشم پوشى کردن از یعنی چه

چشم پوشى کردن از

condone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها