طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم پوشى به انگلیسی چشم پوشى یعنی چه

چشم پوشى

abnegation
condonation
connivance
renunciation
waiver

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها