معنی و ترجمه کلمه چشم پوشیدن از به انگلیسی چشم پوشیدن از یعنی چه

چشم پوشیدن از

forgo
quitclaim
spare
waive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها