طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم پوشیدن به انگلیسی چشم پوشیدن یعنی چه

چشم پوشیدن

ignore
relinquish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها