طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم چپ به انگلیسی چشم چپ یعنی چه

چشم چپ

cockeye

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها