طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم کسى را باز کردن به انگلیسی چشم کسى را باز کردن یعنی چه

چشم کسى را باز کردن

unmuffle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها