طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم گاوى به انگلیسی چشم گاوى یعنی چه

چشم گاوى

oxeye

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها