طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشیدن به انگلیسی چشیدن یعنی چه

چشیدن

assay
gust
gustation
palate
sip
taste

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها