معنی و ترجمه کلمه چغلى کردن به انگلیسی چغلى کردن یعنی چه

چغلى کردن

delate
inform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها