معنی و ترجمه کلمه چغلى به انگلیسی چغلى یعنی چه

چغلى

delation
denunciation
rumble
tale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها