طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چفته به انگلیسی چفته یعنی چه

چفته

espalir
fruit wall
trellis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها