معنی و ترجمه کلمه چفت را باز کردن به انگلیسی چفت را باز کردن یعنی چه

چفت را باز کردن

unlatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها