طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چفت به انگلیسی چفت یعنی چه

چفت

doorknob
fastener
fastening
hasp
holdfast
latch
lid
snap
snick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها