طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چلیپایى به انگلیسی چلیپایى یعنی چه

چلیپایى

crossover
cruciate
trigonous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها