طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چلیک یا بشکه باروت به انگلیسی چلیک یا بشکه باروت یعنی چه

چلیک یا بشکه باروت

powder keg

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها