طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چماق زدن به انگلیسی چماق زدن یعنی چه

چماق زدن

club
cudgel
mace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها