طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چمباتمه زن به انگلیسی چمباتمه زن یعنی چه

چمباتمه زن

squatter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها