طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد به انگلیسی چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد یعنی چه

چمدان یا جامه دان مخصوص حمل اسناد

attache case

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها