طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چمدان به انگلیسی چمدان یعنی چه

چمدان

baggage
kist
portmanteau
suitcase
valise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها