طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چمن خزنده پایاى نواحى گرمسیر به انگلیسی چمن خزنده پایاى نواحى گرمسیر یعنی چه

چمن خزنده پایاى نواحى گرمسیر

zoysia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها