معنی و ترجمه کلمه چمن مخصوص بازى با گوى چوبى به انگلیسی چمن مخصوص بازى با گوى چوبى یعنی چه

چمن مخصوص بازى با گوى چوبى

bowling green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها