معنی و ترجمه کلمه چموش به انگلیسی چموش یعنی چه

چموش

cantankerous
mulish
nappy
outlaw
restive
rowdyish
shier
shiest
skittish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها