طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چم روده به انگلیسی چم روده یعنی چه

چم روده

ileum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها