طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چنته یا خورجین به انگلیسی چنته یا خورجین یعنی چه

چنته یا خورجین

carry all
carryall

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها