طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چنته یا کیسه چرمى جلو دامن اسکاتلندى هاى کوهستانى به انگلیسی چنته یا کیسه چرمى جلو دامن اسکاتلندى هاى کوهستانى یعنی چه

چنته یا کیسه چرمى جلو دامن اسکاتلندى هاى کوهستانى

sporran

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها