طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند ارز به انگلیسی چند ارز یعنی چه

چند ارز

multi valued
multivalued

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها