طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند انگشتى به انگلیسی چند انگشتى یعنی چه

چند انگشتى

polydactyl
polydactyle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها