طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند برابر به انگلیسی چند برابر یعنی چه

چند برابر

manifold
multifold
multiple

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها