طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند بر به انگلیسی چند بر یعنی چه

چند بر

multilateral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها