طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند تا به انگلیسی چند تا یعنی چه

چند تا

manifold
multifold
wheen

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها