طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند جانور خوار به انگلیسی چند جانور خوار یعنی چه

چند جانور خوار

pleophagous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها