طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند خدا پرستى به انگلیسی چند خدا پرستى یعنی چه

چند خدا پرستى

polytheism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها